Massages
Ontdekken...

Kennismakingsgesprek

De massagesessie wordt voorafgegaan door een verkennend gesprek waarbij de zorgvraag getoetst wordt aan het aanbod. Bovendien wordt er rekening gehouden met individuele medische factoren die om een specifieke aanpassing van de zorg vragen. Tevens wordt er rekening gehouden met de gepaste inbreng van externe factoren zoals achtergrondmuziek, favoriete geuren en verlichting.


Over het effect van massages

De huid :

Verwijdering van de verhoornde cellen van de opperhuid wat resulteert in de activering van de dieper gelegen cellen, de stimulatie van de zweetklieren en een verbeterde circulatie van het bloed en de lymfe.


De spieren :

Productie van melkzuur verhoogt de vermoeidheidsgraad van de spieren en stimuleert hun pijnreceptoren. Massage heeft een positieve uitwerking op de drainage van het melkzuur waardoor de spieren zich ontspannnen en tot rust komen.


Het pijngevoel :

Pijnsensatie is het resultaat van een ingewikkeld proces dat wellicht veroorzaakt wordt door vrijmaking van de stof histamine. Door toepassing van de correcte massagetechnieken wordt de stof acetylcholine vrijgemaakt die op haar beurt tot pijnverzachting leidt.

Ook emotionele factoren zoals stress en algemene spanningen hebben een negatieve invloed op de pijnervaring. Door massage kan hieraan grotendeels verholpen worden.


Relaxatie :

Een efficiente relaxatie van de spieren kan leiden tot een daling van de hartslagfrequentie, de verlaging van de bloeddruk en een verbeterde bloedcirculatie. Deze factoren zorgen op hun beurt voor de afname van angst en spanningen.


Over vroegere tijden

Het woord massage vindt zijn oorsprong hoogstwaarschijnlijk in het Arabische woord -mass-(drukken) en het Hebreeuwse woord -maschesch-(betasten).


Reeds eeuwenlang wordt de massagetechniek door verschillende cultuurgroepen om medische redenen toegepast.

Rond 3000 voor Christus werd onder de Kong-Fu cultuur (China) het lichaam gewreven en de gewrichten gerekt om zodoende "het menselijk lichaam te vormen".

In het hoofdstuk Ayur uit de Veda’s (Indische heilige boeken +/- 1800 voor Christus) wordt aandacht besteed aan hygiëne, massage en heilgymnastiek.

De Griekse beschaving stelde de praktijk en de voordelen van de therapeutische massage uitgebreid op schrift.

De Romeinen diepten de kennis en de toepassing van de technieken verder uit.

Tijdens de opkomst en verspreiding van het Christendom, waarbij de Kerkelijke filosofie de nadruk legde op de scheiding tussen lichaam en geest, verdween de massage als therapeutisch middel.

De ideeën van de Verlichting zorgden in de loop van de 17de eeuw voor een revival van de therapeutische massage.

De definitieve doorbraak volgde in de loop vande 19de eeuw onder impuls van de Nederlandse arts Metzger die de massage vooral toepaste in het kader van een doeltreffende pijnbestrijding. Dit resulteerde uiteindelijk in de nu algemeen bekende Zweedse massage die gebruik maakt van specifieke handgrepen op de oppervlakkige lagen van de spieren in combinatie met de actieve en passieve beweging van gewrichten.

Sindsdien is het aanbod van masssages sterk uitgebreid.